Stqarrijiet għall-istampa – Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Stqarrijiet għall-istampa maħruġa mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Fl-assenza ta’ kunsens xjentifiku, il-prova ta’ difett tal-vaċċin u r-rabta kawżali bejn dan il-vaċċin u marda tista’ tingħata permezz ta’ sensiela ta’ provi gravi, preċiżi u konkordanti

Stqarrija_66_17_Sanofi Pasteur

Skont l-Avukat Ġenerali Szpunar, l-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu u jissanzjonaw kriminalment l-eżerċizzju illegali tal-attività ta’ trasport fil-kuntest tas-servizz UberPop mingħajr ma jinnotifikaw minn qabel l-abbozz ta’ liġi lill-Kummissjoni

Stqarrija_72_17_Taxi Uber France

Il-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara li l-ftehim dwar it-trasferiment ta’ data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri, previst bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, ma jistax jiġi konkluż fil-forma attwali tiegħu

Stqarrija 84 17 Data Personali lej il Kanada

Click on titles for more information.

Il-verżjoni Maltija tal-konklużjonijiet maħruġa llum fil-kawża C-557/15, Il-Kummissjoni vs Malta, dwar is-suġġett tal-insib f’Malta tinstab f’din l-link:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193239&pageIndex=0&doclang=MT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=613371

 

J. Izzo Clarke

Kap – Diviżjoni tal-Ilsien Malti,

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea,

Il-Lussemburgu

26.07.17