Seduta – Maġistrat Dr. Monica Vella -24.11.2017

BORD LI JIRREGOLA L-KERA

 

Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur.

Chairperson

 

Peress illi l-Bord ser ikun impenjat f’seminar, b’ordni tal-Bord, is-seduta tal-Ġimgħa, l-24 ta’ Novembru 2017, qed tiġi differita għall-Ħamis, 14 ta’ Diċembru 2017, fl-istess ħin u għall-istess skop.

 

Angelo Buttigieg

Deputat Reġistratur