Differiment tal-Bord li Jirregola l-Kera, tal-Hamis 26.10.2017

 

BORD LI JIRREGOLA L-KERA

Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur.

Chairperson

 

B’ordni tal-Bord;

Minhabba indisposizzjoni tal-Magistrat Dr. Monica Vella;

Il-kawzi kollha fil-lista tal-lum, il-Hamis, 26 ta’ Ottubru 2017 ser ikunu differiti fl-istess hin u ghall-istess skop ghall-Erbgha, 15 ta’ Novembru 2017.

Angelo Buttigieg

Deputat Reġistratur