Mass – Chamber of Advocates Hall 08.11.2017

Għażiż/a Kollega fil-professjoni legali

Nistidnek tieħu sehem magħna fiċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika li sejra ssir b’suffraġju u b’tifkira għażiża tal-Imħallef Emeritu Dr Frank Camilleri († 15/08/2017)

Jum:   l-Erbgħa, 8 ta’ Novembru 2017

Ħin:    12:30 p.m.

Lok:    Kamra tal-Avukati

Jiċċelebra ċ-Chaplain tagħna Patri Tumas Moore OFM (Conv.)

Din iċ-Ċelebrazzjoni hija miftuħa għall-membri kollha tal-professjoni legali: prokuraturi legali, avukati, ġudikanti, u l-familjari tal-mibki Imħallef Dr Frank Camilleri.

Dr Michael Spiteri LL.D.